Nacházíte se na: Úvod Úvod    Služby    Kontakt
Úvod

HLAVNÍ NABÍDKA:

Objektivní a profesionální zpracování stavebních rozpočtů dle přání zákazníka v přesných limitních, nebo agregovaných položkách tvořící výsledný

 • PŘEDBĚŽNÝ
 • NABÍDKOVÝ
 • REALIZAČNÍ
rozpočet finančních nákladů.

Rozpočty obsahují také dle přání zákazníka, specifikace požadavků a prací:

 • VÝKAZ VÝMĚR (výpočet a postup výpočtu daných celkových objemů s odkazy na určité části stavby)
 • ZISK (pro dodavatele)
 • NORMOHODINY a náklady na STROJNÍ mechanizaci
 • OSTATNÍ NÁKLADY – odvody
 • REŽIJNÍ NÁKLADY (pro dodavatele)
V souvislosti s provedením stavebního rozpočtu také nabízím vypracování a sestavení stavebních rozpočtů, ucelené cenové nabídky a kompletaci všech potřebných podkladů pro účast stavební firmy ve veřejném poptávkovém řízení požadovaného na základě zákona č. 137/2006 Sb.

Stavební rozpočet je možné provést na základě alespoň jedné z níže uvedených podmínek:

 • Vypracované projektové dokumentace.
 • Předloženého slepého rozpočtu.
 • Předložení neaktuálního nebo konkurenčního stavebního rozpočtu.
 • Dle zaměření skutečnosti stavební situace (lze provést dodavatelsky) s komentářem požadavků investora na budoucí stav.
 • Dle předloženého výkazu výměr s komentářem, nebo technickou zprávou o plánované stavbě.

Touto profesí se zabývám od roku 1996, svou práci nabízím:

 • Architektům
 • Projektantům
 • Organizacím státní správy
 • Soukromým investorům
 • Žadatelům o hypoteční úvěr
 • Stavebním firmám
 • Fyzickým i právnickým osobám, kteří mají zájem o provedení stavebních úprav nejen na stavební povolení, ale i ohlášení stavebních úprav, nebo jen provést stavební opravy a potřebují podrobný přehledný rozpočet nákladů na plánované stavební práce a dodávky. Součástí takovýchto prací může být také provedení jednoduchého výkresového zakreslení stávajícího stavu a stavu nového – plánovaného.
připravujeme
Ivo Vrátník
MOJÍ HLAVNÍ ČINNOSTÍ JE:
Objektivní a profesionální zpracování stavebních rozpočtů dle přání zákazníka v přesných limitních, nebo agregovaných položkách tvořící výsledný předběžný, nabídkový a realizační rozpočet finančních nákladů vč. výkazů výměr a výpisu použitých materiálů. Touto profesí se zabývám od roku 1996
Kontaktní údaje
Jateční 166,
735 81 Bohumín

+420 730 851 080
ivovratnik@seznam.cz

Copyright 2009. Ivo Vrátník, created by Martin Dendis. Úvod    Služby    Kontakt